ระบบภูมิคุ้มกันที่ดีเริ่มต้นที่ระบบลำไส้และทางเดินอาหาร

สีหน้าของคุณ สามารถบ่งบอกได้ถึงสุขอนามัยของระบบลำไส้เป็นอย่างดี เมื่อเรามีความเครียด ลำไส้ของเราจะหลั่งกรดต่างๆออกมา และหากมีอาการเหล่านี้ต่อเนื่องเป็นเวลานาน จะก่อให้เกิดการตกเลือดภายในได้ ยกตัวอย่างเหตุการณ์ง่ายๆ เช่นที่เรามักจะพบในช่วงการสอบของการเรียนการสอนต่างๆ เรามักจะมีอาการท้องผูก ซึ่งเกิดเป็นเรื่องปกติที่ต้องตามรักษาอาการเหล่านี้ในภายหลัง จากอุบัติการณ์นี้แสดงให้เห็นว่าระบบลำไส้และทางเดินอาหารของเรานั้นมีความอ่อนไหวต่อภาวะอารมณ์และจิตใจมาก

อาหารที่เรารับประทานเข้าไป และมีการย่อยเกิดขึ้นในกระเพาะอาหาร จะมีการดูดซึมสารอาหารโดยลำไส้เล็ก ก่อนนำไปสู่เซลล์ในร่างกาย โดยการไกลเวียนของระบบเลือดในร่างกาย ระบบลำไส้และทางเดินอาหารของเรานั้นจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อสุขภาพของเรา เมื่อใดที่ระบบเหล่านั้นไม่สามารถทำงานได้อย่างเป็นปกติ สารพิษที่เกิดขึ้นตามมานั้นจะถูกดูดซึมไปสู่ร่างกายเช่นเดียวกัน ซึ่งจะมีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันและสาเหตุของโรคต่างๆ ตามมามากมาย

ในลำไส้และระบบทางเดินอาหารของเรานั้นมีแบคทีเรียสายพันธ์ต่างๆมากเป็น 400-500ล้านชนิดอาศัยอยู่ ซึ่งสิ่งมีชีวิตเหล่านี้นี่แหละที่มีผลกระทบต่อสุขภาพโดยรวมทั้งหมดของร่างกาย

แบคทีเรียในระบบลำไส้

ลำไส้ใหญ่สามารถแบ่งได้เป็นหลายส่วนด้วยกัน เช่น ลำไส้ใหญ่ ลำไส้ใหญ่ขวาง ลำไส้ตรง และรวมไปถึงทวารหนัก แบคทีเรียจะอาศัยอยู่ตามผนังของระบบลำไส้ ได้แก่ แบคทีเรียชนิดเป็นมิตร คือ Lactobacillus บริเวณด้านในของลำไส้ โดยค่าPH ของอุจจาระในลำไส้จะมีค่าเป็นด่าง เมื่อมันเขยิบเข้าใหญ่ผนังเซลล์ของลำไส้ อุจจาระจะมีเริ่มปรับสภาพกลายเป็นกลาง เนื่องมาจากกรดแลคติกที่เกิดจากแบคทีเรียLactobacillus กลิ่นไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นในลำไส้ใหญ่เป็นผลมาจากก๊าซมีเทนที่สร้างโดยแบคทีเรียชนิดไม่เป็นมิตร อย่างไรก็ตามลักษณะที่เกิดขึ้นของกรดอินทรีย์ที่เกิดจากกรดแลคติคจากแบคทีเรียชนิดเป็นมิตรนี้จะช่วยให้อุจจาระมีความเป็นกรดที่ไม่สูงมากนัก ซึ่งการบวนการนี้แหละที่จะทำให้เรามั่นใจได้ว่าจากขับถ่ายของเรานี้ จะไม่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บในลำไส้ และเยื่อบุผนังเซลล์ต่างๆ

ลำไส้ใหญ่มีส่วนช่วยแบคทีเรียในระบบลำไส้อย่างไรบ้าง

  • ลำไส้ใหญ่ช่วยดูดซับน้ำ ซึ่งจะช่วยให้แบคทีเรียชนิดดีมีสภาพความชื้นที่เหมาะสม
  • ลำไส้ใหญ่ช่วยขับเมือกออกมาเพื่อให้การทำงานของระบบลำไส้ทำงานได้อย่างลื่นไหล ซึ่งเมือกเหล่านี้ จะเต็มไปด้วยสารอาหารสำคัญที่ส่งผลต่อการเติบโตของแบคทีเรียชนิดเป็นมิตรกับร่างกายด้วย
  • การขับตัวของลำไส้ใหญ่ช่วยกำจัดอุจจาระที่เต็มไปด้วยของเสียที่เหลือจากการย่อยและแบคทีเรียชนิดต่างๆที่ตายแล้ว

ในทางกลับกันแบคทีเรียก็มีส่วนช่วยลำไส้ใหญ่ด้วย

  • แบคทีเรียบางชนิดสามารถหลั่งกรดที่ช่วยปกป้องเยื่อบุเซลล์และเยื่อบุผิวของลำไส้ให
  • กรดไขมันสายสั้น เป็นแหล่งพลังงานที่ดีที่ส่งผลต่อการทำงานของลำไส้ใหญ่
  • แบคทีเรียสามารถช่วยสร้างวิตามิน เอนไซม์ และสารอาหารสำคัญๆได้หลากหลายชนิด
  • แบคทีเรียบางชนิดเติบโตในเส้นใยเป็น prebiotic หรือ ส่งเสริมให้พื้นผิวของลำไส้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต และขยายพันธุ์ของแบคทีเรีย