ภาพกิจกรรม เปิดศูนย์ กายคตา สาขา พัทยา

ภาพกิจกรรม เปิดศูนย์ กายคตา สาขา พัทยา

วันที่ 16 มีนาคม 2562 @ Cape Dara Resort Hotel Pattaya

ประธานในพิธี

ท่าน ผู้จัดการสภาอุตสาหกรรม จังหวัด ชลบุรี

คุณ ไพรชิต เจตะภัย นายสมาคม YWCA พัทยา

กิจกรรมในงาน

– ให้บริการตรวจมวลกระดูก

– ให้บริการทรีทเม้นต์ลดอาการปวดโดยเครื่องมือแพทย์ เฉพาะทาง High Power laser / shock wave / TMS และ Hang Up

– ให้บริการตรวจประเมินสภาพเส้นเลือดฝอย Capillaroscopy.

– บรรยายสุขภาพ หัวข้อ เข่าเสื่อมซ่อมได้ ไม่ต้องผ่าตัดจริงหรือ โดย นายแพทย์ ชนินทร์ ลีวานันท์

– บรรยายสุขภาพ หัวข้อ พลังงานบำบัด รักษาอาการปวด โดย นายแพทย์ ศิต เธียรฐิติ

ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมสัมนาเป็นอย่างดีและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 100 ท่าน