คณะผู้บริหาร เยี่ยมชมโรงงานพาร์ทเนอร์สำคัญในต่างประเทศ

คณะผู้บริหาร เยี่ยมชมโรงงานพาร์ทเนอร์สำคัญในต่างประเทศ

ระหว่างวันที่18-20เมษายน2562 ที่ผ่านมา กรรมการผู้จัดการคุณฐิตารีย์ พรหมเผ่า และคณะบริหาร บริษัท อินโนเซลล์ เทค จำกัด เดินทางไนเมืองเซี่ยงไฮ้ เพื่อเป็นการพัฒนา ขีดความสามารถในการผลิต และส่งต่อผลิตภัณฑ์คุณภาพสู่มือตัวแทนจำหน่าย และผู้บริโภค โดยได้เล็งเห็นความสำคัญของวัตถุดิบ และมาตรฐานของโรงงาน เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามความมุ่งมั่น ตั้งใจของบริษัท ที่จะรักษามาตรฐานสินค้าของเราให้สูงสุด ทั้งสารสกัดภายในที่เลือกใช้ และบรรจุภัณฑ์