บริษัท อินโนเซลล์ เทค จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ก่อตั้งโดยกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์บูรณาการ นำเสนอผลิตภัณฑ์จากแนวคิดและนวัตกรรมใหม่ๆ ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสากล มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบำบัด ฟื้นฟู และดูแลสุขภาพ